•  Wyrównywarka i stabilizerka szerokości typ MINERWA, posiadająca także funkcję przeglądarki
  • Linia przygotowawcza typ TESEO
  • Nawijarka typ MERCURY
  • Wyrównywarka i stabilizerka szerokości typ OLIMPIA
  • Wyrównywarka i stabilizerka szerokości typ URANO
  • Wyrównująco – stabilizująca maszyna typ GIUNONE
  • Parownik do tkanin typ SATURN
  • Nawijarko/ przeglądarka typ NARCISO