• Automatyczne urządzenia do czyszczenia płoch i ram nicielnicowych wraz ze strunami typu M3B-N
  • Ultrasoniczne urządzenia do czyszczenia strun nicielnicowych i lamelek /US/L85/ oraz wszystkich typów płoch /US/W 3000/